لینک به دی وی دی و نمایش دیجیتالی
و پشت صحنه فیلم      
   مصاحبه با شهره آغداشلو و کوشان
   گالری عکس
تیزر رسمی فیلم
بیوگرافی عواملhttp://www.amazon.com/gp/product/B00EYO0S46/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00EYO0S46&linkCode=as2&tag=survivparadi-20
شامل: زیرنویس های فارسی، فرانسوی، عربی، انگلیسیhttp://www.amazon.com/gp/product/B00EYO0S46/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00EYO0S46&linkCode=as2&tag=survivparadi-20

هم اکنون فیلم سینمایی راز بهشت

در سایت آمازون به اشکال زیر ارایه می گردد:

English   

۱- دی وی دی   http://www.amazon.com/gp/product/B00EYO0S46/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00EYO0S46&linkCode=as2&tag=survivparadi-20

صفحه اصلی

گالری عکس هاFarsi_Pictures.htmlFarsi_Pictures.htmlshapeimage_6_link_0

۲- نمایش دیجیتالی فیلم Instant Video


از گزینه های زیر انتخاب نمایید:

بازیر نویسهای مختلف

فارسیhttp://www.amazon.com/gp/product/B00DL1JFW4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00DL1JFW4&linkCode=as2&tag=survivparadi-20
فرانسویhttp://www.amazon.com/gp/product/B00FIWC3BY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00FIWC3BY&linkCode=as2&tag=survivparadi-20
عربیhttp://www.amazon.com/gp/product/B00FIISOK2/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00FIISOK2&linkCode=as2&tag=survivparadi-20
انگلیسیhttp://www.amazon.com/gp/product/B00DU7ZVS6/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00DU7ZVS6&linkCode=as2&tag=survivparadi-20
بدون زیرنویسhttp://www.amazon.com/gp/product/B006GQELGG/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B006GQELGG&linkCode=as2&tag=survivparadi-20

۸۶ دقیقه، بزبان انگلیسی